Zajęcia Kulturalno-Oświatowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe to dla Seniorów szansa kształtowania postaw poprzez aktywność, ekspresję, rozwój intelektualny, kształtowanie postawy twórczej, doskonalenie umiejętności przekazywania swoich emocji i myśli w formie artystycznej, teatralnej. Rozwijają również koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem.

 
 
 

W ramach ww. zajęć realizowane są następujące działania dla seniorów:

  • Warsztaty teatralne. Warsztaty teatralne są cyklem aktywnych spotkań, podczas których seniorzy poznają tajniki warsztatu aktora: tj. praca z ciałem, pozbywanie się własnych ograniczeń, przełamywanie kompleksów, poprawna emisja głosu, dobra dykcja, tworzenie kostiumów i scenografii. Finalnie tworzy się przedstawienie teatralne i występuje przed publicznością.
  •  Tańce integracyjne z elementami choreografii tj. kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej, uaktywnienie osób nieśmiałych.
  •  Zajęcia relaksacyjne.
  •  Zabawy ze śpiewem.
  •  Organizowanie i przygotowanie repertuaru na spotkania integracyjne i uroczystości okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadzia, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne.
  •  Organizowanie wycieczek i wyjazdów do teatru, kina.