Ośrodek wsparcia dla Seniorów w Pruchniku dysponuje wolnymi miejscami w Dziennym Domu Senior- Wigor w Pruchniku i w Klubie Senior+ w Hawłowicach.

Warunki przyjęcia:

  • osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+
  • mieszkańcy Gminy Pruchnik
  • złożenie formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie placówki
Chętnych prosimy o kontakt z pracownikiem OPS w Pruchniku nr.tel. (16) 623 61 36

O NAS

Witamy na stronie Dziennego Domu
"Senior-WIGOR" w Pruchniku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pruchniku jest miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Pruchnik.

Placówka jest jednostką działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00. Dzienny Dom utworzony został 19 listopada 2015 roku i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Głównym celem działalności Dziennego Domu jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji osób starszych i samotnych z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.


NASZA OFERTA

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Pruchniku Seniorzy uczestniczą w zajęciach i warsztatach według wytycznych dotyczących funkcjonowania i działalności Dziennych Domów „Senior- WIGOR” zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR-WIGOR” na lata 2015-2020. Celem placówki jest zaoferowanie wysokiej jakości usług i aktywności z różnych dziedzin życia, dostosowanych do potrzeb i możliwości Seniorów.

Terapia
Zajęciowa

Zajęcia Kulturalno-Oświatowe

Zajęcia Fizjoterapeutyczne

Zajęcia
Pielęgniarskie

Trening
Kulinarny

OSTATNIE WYDARZENIA

Aktualności

Debata

Seniorzy z Dziennego Domu Senior-WIGOR w Pruchniku oraz Klubu Senior+ ...
CZYTAJ WIĘCEJ →
Aktualności

Z WIZYTĄ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W PRUCHNIKU

14 czerwca Seniorzy z Klubu Senior + w Hawłowicach  udali ...
CZYTAJ WIĘCEJ →
Aktualności

„Pasażerowie Lokomotywy”

Jak co roku Seniorzy z Dziennego Domu Senior-WIGOR w Pruchniku ...
CZYTAJ WIĘCEJ →
Aktualności

Przedstawienie świąteczne ,,Hej, kolęda, kolęda!”

21 stycznia na zaproszenie Domu Kultury w Chłopicach Seniorzy z ...
CZYTAJ WIĘCEJ →
Aktualności

SPOTKANIE WIGILIJNE 2023 ROK

CZYTAJ WIĘCEJ →
Aktualności

Andrzejki w Dziennym Domu Seniora

29 listopada w dziennym Domu Senior-WIGOR odbyły się andrzejki.Był to ...
CZYTAJ WIĘCEJ →