WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunki przyjęcia do Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR” w Pruchniku:

  • osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+
  • mieszkańcy Gminy Pruchnik
  • złożenie formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie placówki (Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pruchniku, ul. ks. B. Markiewicza 26, 37-560 Pruchnik) lub na stronie internetowej www.seniorwigor-pruchnik.pl (do pobrania poniżej)

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku zostaną wpisane na listę osób oczekujących na wolne miejsce.