OFERTA

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Pruchniku Seniorzy uczestniczą w zajęciach i warsztatach według wytycznych dotyczących funkcjonowania i działalności Dziennych Domów „Senior- WIGOR” zgodnie z Programem Wieloletnim „SENIOR-WIGOR” na lata 2015-2020. Celem placówki jest zaoferowanie wysokiej jakości usług i aktywności z różnych dziedzin życia, dostosowanych do potrzeb i możliwości Seniorów.

 
 

Seniorzy w naszym Domu mogą korzystać z :

  • usług opiekuńczych,
  • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
  • usług rehabilitacyjnych,
  • posiłku w formie obiadu,
  • poradnictwa specjalistycznego,
  •  zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych. 
 

Seniorzy aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, doskonaląc różne umiejętności. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Pruchniku to nie tylko miejsce spędzania wolnego czasu i towarzyskiej integracji. To również wzajemna pomoc, dzielenie się doświadczeniem, wsparciem w trudnych życiowo sytuacjach, jak i czas na zrobienie i poznanie tego, na co wcześniej nie było dogodnej okazji.