Występ artystyczny w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim – 20.11.2017

Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego – Pani Ewy Leniart wzięliśmy udział w konferencji dotyczącej prezentacji „dobrych praktyk” w ramach Programu Senior+. Podczas tego spotkania w Sali Kolumnowej zaprezentowaliśmy krótki występ artystyczny przed przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa podkarpackiego. Program artystyczny cieszył się dużym powodzeniem, świadczyły o tym gromkie brawa oraz liczne słowa pochwał.  Po występie nasza Pani Dyrektor Marta Wałach przybliżyła uczestnikom spotkania funkcjonowanie i działalność naszego Domu poprzez wykład w postaci prezentacji multimedialnej.