Przyszliśmy do Was dziś kolędować…

Święta to czas, gdy nasze dzieci i wnuki w sposób naturalny poznają rodzinne i narodowe tradycje. Opowiadajmy więc im o dawnych zwyczajach, obrządkach, które do niedawna były bardzo popularne, a dziś są w zaniku. Być może zechcą je wskrzesić. Przecież to od nas i młodego pokolenia zależy, czy niektóre tradycje przetrwają, czy odejdą w zupełne zapomnienie. A szkoda, bo to piękna i ciekawa tradycja o bogatej i bardzo długiej historii. A może nasze wnuki zechcą je kultywować?

            Polskie kolędy i pastorałki to okazja do wspólnego śpiewania w gronie najbliższych, a przede wszystkim kultywowanie polskiej tradycji. Kolędy i pastorałki wzruszają, przywołują wspaniałe wspomnienia, stwarzają atmosferę radości oraz sprzyjają zadumie. To one tworzą ten niesamowity, magiczny, ciepły klimat, na który czekamy cały rok.

            Seniorzy z Dziennego Domu Senior Wigor w Pruchnika oraz z Klubu Seniora w Hawłowicach zaprezentowali swój dorobek artystyczny w widowisku „Hej kolęda, kolęda”, podczas tegorocznego Przeglądu, który odbył się w Centrum Kultury w Pruchniku. Zespół Kolędniczy przypomniał publiczności dawny zwyczaj kolędowania.        Obyczaj ten polegał na tym, że pięknie poprzebierane grupy kolędnicze odwiedzały domy po kolędzie, śpiewały kolędy i pastorałki, prezentowały krótkie przedstawienie. W zamian gospodarze obdarowywali ich jedzeniem, a nawet drobnymi monetami. Wierzono, że kolędnicy przynoszą szczęście domowi oraz jego mieszkańcom. Seniorzy przedstawili barwne widowisko kolędnicze przeplatane dawnymi pastorałkami oraz zabawnymi dialogami. Publiczność nie szczędziła dłoni oklaskując ich występ. To była prawdziwa uczta dla duszy.

            Grupa seniorów kolędowała również w Pruchniku Górnym z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Aby pod każdym względem „chodzenie kolędników” było zgodne z tradycją, gospodarze z Pruchnika Górnego, z wdzięczności za kolędowanie, zaprosili wszystkich na ucztowanie przy smakowicie zastawionym stole.

H.W.