Kurs języka angielskiego – 05.06.2017

W ramach projektu „Szkoła Mistrzów” dla chętnych Seniorów zorganizowany został kurs z języka angielskiego kończący się uzyskaniem Certyfikatu TOEIC, na poziomie A1 i B2. Kurs rozpoczęliśmy 05 czerwca 2017 r. natomiast egzamin końcowy odbył się 20 października 2017 r., w wyniku którego 10 naszych Seniorów nabyło umiejętności komunikowania się w języku angielskim w zakresie słownictwa i gramatyki na poziomie podstawowym i zaawansowanym.  „Na naukę nigdy nie jest za późno! Jednak tę mądrość można także wyrazić inaczej: za późno robi się dopiero wtedy, gdy ktoś przestaje się uczyć!”