Andrzejki w Dziennym Domu Seniora

29 listopada w dziennym Domu Senior-WIGOR odbyły się andrzejki.
Był to wieczór w stylu „lata 20-ste, lata 30-ste”. Seniorzy bawili się przy muzyce z lat międzywojennych, oczywiście nie zabrakło tradycyjnego lania wosku przez klucz.