Telefon:
(16) 628 88 13
E-mail:
seniorwigor.pruchnik@wp.pl

O nas

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Pruchniku jest miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Pruchnik.

Placówka jest jednostką działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00. Dzienny Dom utworzony został 19 listopada 2015 roku i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Głównym celem działalności Dziennego Domu jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji osób starszych i samotnych z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

Nasz Dom mieści się przy ulicy ks. B. Markiewicza 26 w Pruchniku.