Telefon:
(16) 628 88 13
E-mail:
seniorwigor.pruchnik@wp.pl

Zajęcia Pielęgniarskie

W ramach tych zajęć Seniorzy mają dostęp do konsultacji pielęgniarskich w których to kontrolują swoje podstawowe parametry życiowe oraz uzyskują pomoc w załatwianiu spraw medycznych. Ponadto zajęcia prowadzone są metodą pogadanek, burzy mózgów, rozmów kierowanych lub indywidualnych, oglądaniem filmów tematycznych oraz prowadzeniem ćwiczeń praktycznych poprawiających funkcje poznawcze.

Zajęcia te mają charakter:

1.  edukacyjny z zakresu: 

  • ochrony zdrowia
  • procesu starzenia się
  • specyfiki funkcjonowania osób w wieku emerytalnym
  • profilaktyki zdrowotnej
  • postępowania w typowych chorobach wieku starczego
  • promocji zdrowego stylu życia 

2.  motywacyjny:

  • do zmiany nieprawidłowych nawyków i przyzwyczajeń
  • do systematycznego procesu leczenia
  • do aktywnego spędzania wolnego czasu