Telefon:
(16) 628 88 13
E-mail:
seniorwigor.pruchnik@wp.pl

Witamy!

Witamy na stronie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pruchniku

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Pruchniku jest miejscem dziennego pobytu, wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji Seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Pruchnik.

Placówka jest jednostką działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00. Dzienny Dom utworzony został 19 listopada 2015 roku i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Głównym celem działalności Dziennego Domu jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji osób starszych i samotnych z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.

Nasz Dom mieści się przy ulicy ks. B. Markiewicza 26 w Pruchniku.

Aktualności

Dzień Seniora - 22.11.2017

W środę 22 listopada 2017 r. świętowaliśmy Dzień Seniora. Uroczystość ta była również połączona z 2-letnią rocznicą powstania naszej placówki.  
więcej >>

Występ artystyczny w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim - 20.11.2017

Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego - Pani Ewy Leniart wzięliśmy udział w konferencji dotyczącej prezentacji "dobrych praktyk" w ramach Programu Senior+. 
więcej >>

Kurs języka angielskiego - 20.10.2017

W ramach projektu „Szkoła Mistrzów” dla chętnych Seniorów zorganizowany został kurs z języka angielskiego kończący się uzyskaniem Certyfikatu TOEIC, na poziomie A1 i B2.
więcej >>

Wyjazdy na basen - 18.09.2017

Gimnastyka w wodzie to doskonały sport dla osób starszych. Dlatego od 18 września 2017 r. rozpoczęliśmy cykl zajęć na basenie MOSiR w Jarosławiu.
więcej >>

Częstochowska Pielgrzymka Pruchnickich Seniorów - 07.09.2017

W rocznicę 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w podziękowaniu za 2 lata działalności „Senior-WIGOR” oraz we własnych intencjach, grupa Seniorów z Pruchnika udała się do Matki Boskiej Częstochowskiej.
więcej >>

Występ Seniorów na "Pruchnickich Sochaczkach" - 20.08.2017

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. odbył się Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki” na których to zaprezentowaliśmy krótki akcent artystyczny.
więcej >>
Zobacz wszystkie aktualności

Nasze prace

Zobacz nasze
Rękodzieła

Więcej